نماینده محترم موسسه علوم و فنون کیش جهت بهره برداری از امکانات این بخش از پورتال موسسه موارد زیر را یاد آوری می نماییم :
1- برای ورود به سیستم ابتدا باید کد 4 رقمی خود را درج نمایید این کد توسط مسئولین پورتال موسسه به شما داده می شود
2- بعد از ورود به سیستم ابتدا تمامی اسامی زبان آموزان خود را به صورتی که خواسته شده وارد فهرست زبان آموزان خود نمایید
3- فهرست کلاسها و همچنین سطوح آموزشی شما توسط مدیریت ( یعنی مدیریت مرکزی پورتال ) برای بهره برداری درج خواهد شد
4- فهرست کلاسی بصورت قابل پرینت در سیستم خواهد بود و می توانید به اساتید خود ارائه نمایید
5- در پایان ترم نیز نمرات زبان آموزان توسط مدیریت ( یعنی مدیریت مرکزی پورتال ) درج شده و می توانید با دریافت نسخه پرینت آن را اعلام نمایید
6- فراموش نکنید پرداخت مبالغ و تعهدات مالی فقط از طریق این سیستم قابل قبول خواهد بود
کد نمایش داده شده را درج فرمایید


کد 4 رقمی مرکز را درج فرمایید